Cennik

WPISOWE: 600 zł

CZESNE: 1000 zł (w cenie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, wycieczki, teatrzyki, uroczystości, imprezy, zajęcia dodatkowe, psycholog, terapia logopedyczna),

Rodzeństwo 50% czesnego

JEDZENE: 15zł/dzień (4 posiłki- własna, domowa kuchnia)

Przedszkole czynne od 1 września 2009 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00
24.grudnia oraz Wielki Piątek (przed Wielkanocą) - nieczynne, przerwa wakacyjna - od 15-31 sierpnia.