Grupy

Przedszkole przede wszystkim dla dzieci od 2,5 - 5 roku życia, realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdują się trzy sale, w tym jedna 80 m2wiemy, że dzieci potrzebują przestrzeni i ruchu, a w przedszkolu spędzają większość dnia, dlatego służy ona też do zajęć sportowych, rytmicznych lub zabaw ruchowych, rozkład dnia jest tak skonstruowany, że dzieci nawzajem sobie nie przeszkadzają.

Dużo czasu dzieci spędzają w ogródku ToTu lub na spacerach krajoznawczo- przyrodniczych, podczas których obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie w stałych punktach oraz poznają przyrodę i uczą się ją szanować.

W ToTu są trzy grupy dzieci: najmłodsze to grupa mieszana wiekowo, pozostałe to dzieci podzielone wg roku urodzenia

W każdej grupie pracujemy wg planu dnia i planu rocznego.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i palcówek niepublicznych prowadzonej przez m. st.Warszawa, numer wpisu 208 Pn.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez różnorodne zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.