Grupy

Przedszkole przede wszystkim dla dzieci od 2,5 - 6 roku życia, realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne  tzw. Zerówkę, w przedszkolu znajdują się cztery sale przystosowane do potrzeb dzieci.

Dużo czasu dzieci spędzają w ogródku ToTu lub na spacerach krajoznawczo- przyrodniczych, podczas których obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie w stałych punktach oraz poznają przyrodę i uczą się ją szanować.

W ToTu są cztery grupy dzieci: najmłodsze to grupa mieszana wiekowo, pozostałe to dzieci podzielone wg roku urodzenia

W każdej grupie pracujemy wg planu dnia i planu rocznego.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i palcówek niepublicznych prowadzonej przez m. st.Warszawa, numer wpisu 208 Pn.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez różnorodne zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.