Jak pracujemy

Preferujemy integrację metod, korzystamy z tego co najlepsze, m.in:

 • „Odimienna metoda nauki czytania” wg. I.  Majchrzak
 • „Dziecięca matematyka" wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • kinezjologia edukacyjna wg P. Dennisona
 • pedagogika zabawy
 • metoda projektu
 • „Metoda dobrego startu" wg. M. Bogdanowicz
 • terapia bajką

-proponujemy własne gry i zabawy z krainy TOTU
-realizujemy podstawę poprzez różnorodne zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi – m. in:

 • zabawa w teatr – gry i zabawy rozwijające ekspresję ruchową, zabawy logopedyczne, oddechowe i interpretacyjne, przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci
 • prace plastyczne – różne techniki, faktury, formaty, materiały
 • coś z niczego (wykorzystanie gazet, kartonów, ziaren itp.)
 • muzyka, ruch i taniec – uwrażliwienie na muzykę, wykorzystywanie utworów muzyki klasycznej, zabawy muzyczne, zabawy rytmizujące, zabawy muzyczne z instrumentami
 • rozwijanie twórczego i samodzielnego myślenia – m.in. zadania logiczne, zabawy na skojarzenia itp.
 • odpowiedni dobór literatury dziecięcej; również w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom"

Dzieci w TOTU

 • rozwijają wyobraźnię, eksperymentują, zdobywają wiedzę o świecie i sobie, rozwijają swe talenty i zainteresowania
 • rozwijają wrodzoną inteligencję i naturalne talenty, redukują ewentualne deficyty
 • bawią się w teatr, poznają jego tajniki, przygotowują przedstawienia aby potem prezentować je Wam
 • poznają muzykę, cieszą się nią, poznają różne gatunki; a także interpretują ją: tańczą, malują przedstawiają ruchem, określają emocje oraz relaksują się przy niej
 • poznają różnorakie techniki plastyczne
 • w konsekwencji: przygotują się i zdobędą niezbędne umiejętności oraz wiedzę potrzebną do podjęcia edukacji w szkole

A MY:

 • podążając za dziećmi dobieramy tak tematykę zajęć, aby dla każdego znalazło się coś ciekawego, coś, co go zajmuje
 • program dostosujemy do możliwości dzieci
 • zaś Totusie wprowadzają dzieci w świat przedszkola TOTU
 • przygotowujemy dzieci do edukacji szkolnej
 • działamy wg tematu na cały rok np. ten 2014/2015 dotyczył żywiołów i natury, wszystkie działania, projekty, wyjazdy, teatry, zapraszani goście to nie przypadek, tylko przemyślane działanie powiązane z tematem wiodącym.